Hướng dẫn get link video google drive photo 2016

Xin chào các bạn, hôm nay TengVN sẽ hướng dẫn các bạn get link video google diver hay google photo cho website phim hay web video mới nhất 2016.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn có thể comment phía dưới để mình giải đáp nhé.

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn get link google driver photo chèn vào jwplayer luôn nhé.

Đầu tiền thì các bạn hãy đăng ký một tài khoản jwplayer đã nhé. Để đăng ký thì các bạn vào jwplayer.com đểreg 1 nick, sau khi đăng ký xong thì các bạn vào mục TOOLS  tải phần JW Player 7 (Self-Hosted)  về máy nhé. Sau khi tải xong thì các bạn có thể up lên host hay bất cứ đâu thế thể lưu trữ được.

Khi cài đặc jwplayer thì các bạn nhớ lưu key của mình lại nhé vì mỗi tài khoản chỉ có 1 key thôi. (Jwplayer nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các  bạn có thể tự mò hay tìm hiểu thêm nhé bài này mình chỉ nói sơ lượt qua vậy thôi…).

Sau khi đã có jwplayer thì các bạn tiến hành get link google photo. Sau khi up một video lên google photo thì các bạn sẽ có 1 link dạng như sau:

https://photos.google.com/share/AF1QipPP1MeEZEL7gcb_d2bj9m8JgaLSYbO0yof4QKTe0aYx8NBztKLMrTIwoeG8oticZg/photo/AF1QipON3mf0m7gFh2Ty3cHpTBY5_WG83BJ80–5bvjr?key=Z2thT1FVMW1ybnRYSVB1RFk4TDdSYjc1d1BGdktB

 

Muốn getlink thì các bạn chuẩn bị cho mình 2 file nhé.

1 file là index.php trong file này các bạn sẽ có code như sau:

<form role=”form” class=”form-horizontal” id=”form” method=”post” onSubmit=”return false;”>
<div class=”form-group”>
<div class=”col-md-12″>
<div class=”input-group”>
<input type=”text” name=”link” id=”link” value=”https://photos.google.com/share/AF1QipNyYyBWbThLYpt6Pjqw5Y84UvDJL8QTSO9aCPW3nEOS7cXJEFJHpXELOZpb8VpdtA/photo/AF1QipNbBQXg9A60xLs1cLoivK1LIoQbtwJvzoRuI6Ar?key=Rmg0aE1BNkFsb0Z1VG9pUDVOYlRHT3JOb0xRejlR” class=”form-control” autofocus>
<div class=”input-group-btn”>
<button type=”submit” id=”submit” class=”btn btn-info”>Get Link</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<div id=”listLink”>
</div>

<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function(){
$(“#submit”).click(function(){
$(“#submit”).addClass(‘disabled’);
$(“#listLink”).html(‘<i class=”fa fa-spinner fa-pulse”></i>’);
var form = $(‘#form’)[0];
var formData = new FormData(form);
$.ajax({
url: “get.php”,
type: “POST”,
data: formData,
contentType: false,
cache: false,
processData:false,
success: function(rs)
{
res = JSON.parse(rs);
if(res.success){
$(“#submit”).removeClass(‘disabled’);
$(“#listLink”).html(res.success);
}
if(res.error){
$(“#submit”).removeClass(‘disabled’);
$(“#listLink”).html(‘<b style=”color:red”>ERROR</b>’);
}
},
error: function()
{
}
});
});
});
</script>

 

CODE GET LINK DRIVE PHOTO
CODE GET LINK DRIVE PHOTO

File index này dùng làm form để các bạn nhập link video vào như mình đã demo ở trên. Ngang hàng với file này thì các bạn tạo thêm 1 file get.php.

File này các dụng dùng curl để get link video nhé code như sau

 

<?php

if (isset($_POST[‘link’])) {
$link = $_POST[‘link’];
$link = trim($link);
$getPhotoGoogle = getPhotoGoogle($link);
if ($getPhotoGoogle) {
$return[‘success’] = ‘<b>Link here:</b><br />';
foreach($getPhotoGoogle as $key => $linkDownload) {
if ($key == ‘1080p’) {
$return[‘success’].= ‘<span class=”label label-success”>1080p:</span> <a href=”‘ . $linkDownload . ‘” target=”_blank”>’ . $linkDownload . ‘</a><br />';
}

if ($key == ‘720p’) {
$return[‘success’].= ‘<span class=”label label-success”>720p:</span> <a href=”‘ . $linkDownload . ‘” target=”_blank”>’ . $linkDownload . ‘</a><br />';
}

if ($key == ‘360p’) {
$return[‘success’].= ‘<span class=”label label-success”>360p:</span> <a href=”‘ . $linkDownload . ‘” target=”_blank”>’ . $linkDownload . ‘</a><br />';
}
}
}
else {
$return[‘error’] = 1;
}

echo json_encode($return);
}

function getPhotoGoogle($link)
{
$get = curl($link);
$data = explode(‘url\u003d’, $get);
$url = explode(‘%3Dm’, $data[1]);
$decode = urldecode($url[0]);
$count = count($data);
$linkDownload = array();
if ($count > 4) {
$v1080p = $decode . ‘=m37′;
$v720p = $decode . ‘=m22′;
$v360p = $decode . ‘=m18′;
$linkDownload[‘1080p’] = $v1080p;
$linkDownload[‘720p’] = $v720p;
$linkDownload[‘360p’] = $v360p;
}

if ($count > 3) {
$v720p = $decode . ‘=m22′;
$v360p = $decode . ‘=m18′;
$linkDownload[‘720p’] = $v720p;
$linkDownload[‘360p’] = $v360p;
}

if ($count > 2) {
$v360p = $decode . ‘=m18′;
$linkDownload[‘360p’] = $v360p;
}

return $linkDownload;
}

function curl($url)
{
$ch = @curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$head[] = “Connection: keep-alive”;
$head[] = “Keep-Alive: 300″;
$head[] = “Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7″;
$head[] = “Accept-Language: en-us,en;q=0.5″;
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, ‘Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36′);
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
‘Expect:’
));
$page = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $page;
}

?>

 

Sau khi hoàn thành 2 file thì các bạn tiến hành get link. Khi đã có link get thì các bạn tiến hành dán vào jwplayer. Code như sau:

 

CODE GET LINK DRIVE PHOTO
CODE GET LINK DRIVE PHOTO

<div id=”Movie”>
</div>
<script type=”text/javascript”>
var playerInstance = jwplayer(‘Movie’);
playerInstance.setup({
sources: [
{file:”link video đã get”, type:”mp4″, label: ‘Auto’}
],
autostart: ‘false’
});
</script>

 

 

Thế là ok rồi nhé các bạn.

Nguồn code blogit.vn

 

Add Comment

*