TOP 5 Network có tỉ lệ ăn chia cao nhất lên đến 90%

Xin chào các bạn, sau vị bê bối về QuizGroup thì sẽ có nhiều bạn muốn tìm những network mới có tỉ lệ ăn chia cao để tham gia nên hôm nay TengVN sẽ tổng hợp lại top 5 network có tỉ lệ ăn chia cao nhất lên đến 90% để các youtube partner tham khảo thêm.

Network Youtube
Network Youtube

 

1. MiraiScope

– Tỉ lệ ăn chia : 90%

– Hình thức thanh toán : PP, WMZ, WU, BW

– Điều kiện tham gia : 100 views/ 30 day

– Link: http://miraiscope.com/youtube-partnership/

2. CIS Network

– Tỉ lệ ăn chia : 70 – 95%

– Hình thức thanh toán : PP, WMZ, WU, BW

– Điều kiện tham gia : None

– Link: http://cisntw.org/en/

3. Miquos

– Tỉ lệ ăn chia : 90%

– Hình thức thanh toán : PP, BW

– Điều kiện tham gia : 88 views/ 1 day

– Link: http://miquos.network/

4. Acifin network

– Tỉ lệ ăn chia : 90%

– Hình thức thanh toán : PP

– Điều kiện tham gia s: 1000 views/30 day

– Link: http://www.acifinnetwork.com/

5. Recstudios

– Tỉ lệ ăn chia : 80%

– Hình thức thanh toán : PP, WU, BW

– Điều kiện tham gia : None

– Link: http://www.recstudios.tv/

Add Comment

*